top of page

Työntekijöiden suojaa ja oikeuksia ei saa heikentää

Osa oikeistolaisista poliitikoista ja heidän lobbareistaan vaativat ”työelämään joustoja”. Muun muassa Eero Lehti on vaatinut työsopimuslakia muutettavaksi niin, että yrittäjällä olisi mahdollisuus palkata työntekijä ensin koeajaksi ja sen jälkeen määräaikaisiin työsuhteisiin. Vaatimusta on vaikea ymmärtää, koska voimassa olevan lain mukaan niin toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseenkin työsopimukseen voidaan liittää maksimissaan 6 kuukauden koeaika, jona aikana työsopimus voidaan purkaa päättymään heti. Koeajan jälkeen voidaan solmia määräaikaisia työsopimuksia, jos määräaikaisuuteen on perusteltu syy. Mahdollista sen sijaan ei ole se, että määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä samoihin työtehtäviin voitaisiin palkata uusi työntekijä. Lehden vaatima ”työelämän jousto” pitäneekin ymmärtää niin, että määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä, työnantajalla olisi oikeus palkata samoihin tehtäviin uusi työntekijä. Työsopimuslaki on nimenomaan säädetty työntekijän suojaksi. Valtaosa työnantajista kohtelee työntekijäänsä reilusti ja oikeudenmukaisesti ilman työsopimuslain suojaakin. Lehden vaatimia työntekijän suojaa heikentäviä ”joustoja” näyttävät vaativan äänekkäästi ne tahot, joiden ensisijainen tavoite on voiton maksimointi ja mahdollisimman suuren tuoton saaminen yritykseen sijoittamalleen pääomalle. Lehden mukaan vaatimallaan tavalla työntekijän suojaa heikentämällä luotaisiin noin 60 000 uutta työpaikkaa. Lehden väite uusista työpaikoista ei perustu mihinkään. Lehden vaatimus olisi huomattava heikennys työntekijän suojaan ja oikeuksiin. Mielestäni yhteiskuntavastuullinen uusien työpaikkojen luominen ei vaadi työntekijän suojan ja oikeuksien heikentämistä.

Comments


bottom of page