top of page

Luottamusmies mahdollistaa aidon paikallisen sopimisen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen tavoitteena on heikentää ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia valvoa työntekijöiden etua. Kansanedustaja Matti Vanhanen on samoilla linjoilla. He kumpikin ovat sitä mieltä, ettei työpaikoilla paikallisesti asioista sovittaessa luottamusmiehen tarvitsisi edustaa työntekijöitä.


Työntekijä on aina alistetussa asemassa työnantajaansa nähden. Jotta paikallisesti sovittaessa työntekijöiden tahtotila ihan oikeasti ilmenisi, heillä tulee olla oma edustajansa sopimusta tehtäessä. Luottamusmies, jolla on työntekijöitä parempi työsuhdeturva, soveltuu parhaiten työntekijöiden edustajaksi myös paikallisesti asioista sovittaessa.


Suomessa on muun muassa epäoikeudenmukaisen verotuksen vuoksi varallisuus kasautunut yhä harvemmille ja on syntynyt pääomasijoittajien joukko. Pääomasijoittajat ry:n mukaan pääomasijoittajien salkuissa olevien yhtiöiden liikevaihto vuonna 2017 on ollut yli 20 miljardia euroa. Pääomasijoittajat rahoittavat ja neuvovat uusia yrityksiä, muun muassa startup-yrityksiä. Heitä usein kutsutaan bisnesenkeleiksi. Bisnesenkelin toimintamalli perustuu siihen, että hän miettii jo ennen sijoituksen tekemistä yritykseen sitä, kuka tai ketkä yrityksen voisivat myöhemmin ostaa.


Pääomasijoittajat eivät ole yrittäjiä. Heillä ei ole yrittäjän riskiä. Pääomasijoittajien ensisijainen tavoite on saada mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalleen pääomalle. Heillä on lukuisia sijoituskohteita ja yhden sijoituskohteen mahdollinen epäonnistuminen paikataan muista kohteista saatavalla tuotolla. Sijoittaessaan yrityksiin heidän taloutensa ei raunioidu, vaikka yritystoiminta epäonnistuisi, kuten epäonnistuneelle yrittäjälle useimmiten käy.


Yritykselle tärkein voimavara on työntekijä, mutta työntekijä on myös lähes poikkeuksetta yrityksen suurin yksittäinen kuluerä. Yrityksille, joiden ensisijaisena tavoitteena ei ole voiton maksimointi ja mahdollisimman suuren tuoton saaminen sijoitetulle pääomalle, työntekijä on usein kuin oma perheenjäsen. Nämä yritykset toimivat pitkäjänteisesti ja ymmärtävät aidon sopimuksen merkityksen. Aito paikallinen sopimus syntyy, kun työntekijät voivat luottaa siihen, että sopimus on myös heille edullinen. Näille yrityksille luottamusmiehen toimiminen työntekijöiden edustajana ei ole mikään ongelma.


Pentikäisen kannanottojen perusteella ei voi välttyä ajatukselta, että Pentikäisen hyökkäys ammattiliittoja kohtaan juontaa juurensa ennen muuta pääomasijoittajien edun ajamisesta. Tätä osaltaan tukisi myös Kyösti Kakkosen voimakas reaktio irtisanomissuojan heikennyksiä koskevan lainsäädäntöuudistuksen vastustajia kohtaan.

Comments


bottom of page