top of page

Perustulolla ihmisarvoinen elämä kaikille

Suomi on tänään rikkaampi ja vauraampi kuin koskaan. Maallamme on varaa tarjota kaikille kansalaisilleen ihmisarvoinen perusturva. Erilaisilla sosiaalituilla ja kolmannen sektorin avustuksella heikossa asemassa olevia ihmisiä tuetaan, mutta ne eivät turvaa kaikille ihmisarvoista elämää, eikä aina edes perustoimeentuloa. Jokaiselle aikuiselle maksettava perustulo olisi omiaan turvaamaan kaikille ihmisarvoisemman elämän. Perustulo korvaisi erilaiset tuet ja näin esimerkiksi opintotuen ja sosiaaliturvan maksamisesta voitaisiin luopua lähes kokonaan. Kun perustulo olisi verotettavaa tuloa, suuret tulot omaavalta perustulo verotettaisiin suureksi osaksi takaisin julkiselle sektorille. Seuraavalla vaalikaudella ryhdytään valmistelemaan sosiaaliturvan uudistamista. Perustulon toteuttaminen tulee kytkeä uudistushankkeeseen. Sosiaaliturvan menot ovat huomattavat ja perustulon toteuttaminen saattaa ainakin aluksi vaatia verotulojen kartuttamista julkiselle sektorille. Sen vuoksi sosiaaliturvan uudistamiseen on kytkettävä myös verolakien uudistaminen pääomatuloverotuksen osalta. Pääomatulon erillisverotuksesta on luovuttava ainakin osinkotulojen osalta ja niistä tulee periä vero saman progressiivisen veroasteen mukaisesti kuin veroa peritään palkkatulosta. Mitään perustetta ei ole sille, että Suomessa pääomatulosta maksetaan huomattavasti alhaisempaa veroa kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa. Luopumalla pääomien erillisestä verottamisesta kertyisi valtion kassaan miljardiluokan lisäverotulot. Vastikkeettoman perustulon vastustajat epäilevät sen passivoittavaa vaikutusta. Suomessa päättyi viime vuoden lopussa perustuloon liittyvä kokeilu, jossa 2000 pitkäaikaistyöttömälle maksettiin 560 euron perustulo kuukaudessa. Ensimmäisen selvityksen tulokset eivät tue näkemystä, että perustulo olisi passivoittanut sen saajia.

Comments


bottom of page