top of page

Onko ruotsalainen suomalaista rikkaampi?

Joku aika sitten Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin otsikolla ”Miksi ruotsalaiset ovat meitä vauraampia”. Otsikko on harhaanjohtava. Artikkelista selvisi, että nettovarallisuus aikuista kohti on Ruotsissa korkeampi, kun koko varallisuuskakku jaetaan tasan aikuisten kesken (keskiarvo). Kun kaikki kansalaiset pannaan jonoon ja tarkastellaan henkilöiden keskimmäistä varallisuutta (mediaani), suomalaiset ovat ruotsalaisia vauraampia. Tämä selittyy sillä, että ruotsalainen eliitti on huomattavasti suomalaista eliittiä vauraampaa. Kokoomus- ja keskustavetoisten hallitusten toimenpiteillä on talouden taantumasta huolimatta kyetty kasvattamaan Suomessa eliitin varallisuutta ja mahdollisesti kuromaan umpeen Ruotsin ja Suomen eliittien välistä varallisuuseroa. Yli miljoonan euron nettovarallisuuden omistavien perheiden määrä on viimeisen kymmen vuoden aikana Suomessa lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2014 60 suurinta pörssiyhtiötä jakoi osinkoa yli 9,9 miljardia euroa ja vuonna 2018 yli 13,6 miljardia euroa. Kasvua oli yli 37 prosenttia. Merkittävin tekijä eliitin vaurauden kasvussa on ollut pörssiin listaamattomista osakeyhtiöistä saadut osinkotulot. Suomessa osinkotulo on erikseen muusta tulosta verotettavaa pääomatuloa. Näin siinäkin tapauksessa, että omistaja nostaa palkkansa yhtiöstä osinkona. Pääomatulojen erikseen verottaminen on käytössä vain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Osinkotulon verotus ei ole progressiivista ja siihen liittyvät verohuojennukset ovat mahdollistaneet sen, että esimerkiksi vuonna 2017 tuhat rikkainta suomalaista maksoivat tuloistaan veroa keskimäärin vain noin 37 prosenttia eli suhteellisesti vähemmän kuin noin 65 000 euroa vuodessa ansainnut viranhaltija. Erillisverotus on mahdollistanut sen, että Suomessa pääomatuloista maksetaan useita prosentteja vähemmän veroa kuin Keski-Euroopan maissa ja että Keski-Euroopan maissa maksetaan ansiotuloista huomattavasti vähemmän veroa kuin Suomessa maksetaan. Pääomatuloista kertyisi verotuloja useita miljardeja euroja enemmän, jos ne verotettaisiin saman kaavan ja verokannan mukaan kuin ansiotuloja verotetaan. Vasemmistoliitto on esittänyt, että erillisestä pääomatulojen ja ennen muuta osinkotulojen verottamisesta luovutaan. Pääoma- ja osinkotuloja tulisi verottaa saman kaavan ja verokannan mukaan kuin ansiotuloja.

Suomi ei selviytynyt taantumasta yhtään paremmin kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maat. Suomen erillinen pääomaverotus ei ole ollut tae paremmasta työllisyydestä tai talouskasvusta. Sen sijaan rahaeliittiä suosiva erillinen pääomaverotus on lisännyt kestävyysvajetta (julkisen sektorin velanottoa) ja on ollut priimusmoottori harjoitetulle leikkauspolitiikalle.

Comments


bottom of page