top of page

Demokratia antaa vallan päättää

Aluevaaliehdokkaana haluan olla ensisijaisesti tuomassa alueen ihmisten tahdon esille ja luoda mahdollisuuksia tehdä parempaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Keski-Uudellamaalla. Keusote on kamppaillut alibudjetoinnin ja menokehysten ylityksien kanssa koko olemassaolonsa ajan. Tämä on johtanut kuntien vaatimuksiin pysyä budjettikurissa ja resurssien vähentymiseen.


Toisin kuin kuulee usein väitettävän, uudet hyvinvointialueet eivät vain luo uutta hallintohimmeliä vaan tuovat uuden hallintomallin. Tämä korvaa vanhan epädemokraattisen hallinnon, jossa kuntapäättäjät toimivat ylikunnallisten toimielinten jäseninä. Ensimmäistä kertaa koko Suomen historiassa valitaan edustajat hyvinvointialueiden valtuustoihin päättämään kunkin alueen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Keski-Uudellamaalla on nyt mahdollisuus luoda laadukkaat ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, joissa laitetaan ihminen etusijalle suuryritysten voitontavoittelun ja kermankuorinnan sijaan. Ihmisten kannattaa miettiä tarkkaan valitsevatko he aluevaltuustojen päättäjiksi henkilöitä ja puolueita, jotka ajavat yksityisen voitontavoittelun etua ja haluavat jatkaa sosiaalisen ja terveydellisen eriarvoisuuden kehityskulkua. Vaalilauseissaan kukaan ei tätä tietystikään tunnusta. Yksityisen palveluntuotannon ja asiakasmaksujen puolestapuhujia sekä kustannusten l. resurssien leikkaajia kuitenkin löytyy. Sen sijaan, että tyydytään ainaiseen hokemaan siitä, että rahat eivät riitä pitäisi panostukset sosiaali- ja terveyspalveluihin nähdä investointeina tulevaan. Hyvinvointialueet ovat ainakin alussa riippuvaisia valtionrahoituksesta ja niitä ohjaavat valtion niille asettamat tavoitteet. Hyvinvointialueiden päättäjiä ei kuitenkaan valita valtion kirstunvartijoiksi vaan puolustamaan alueen ihmisiä ja heidän palvelujaan. Mahdollinen maakuntavero tulisi antamaan tulevaisuudessa päättäjille enemmän päätäntävaltaa palveluiden rahoittamisesta, mutta tulevien aluevaltuutettujen ei tule jäädä henkisesti rammoiksi odottamaan valtiovallan päätöksiä vaan ottaa sille kuuluva demokraattinen päätäntävalta omiin käsiin ja luotava toimiva hyvinvointialue Keski-Uudellemaalle.


Comments


bottom of page