Turvallinen talouden tuntija

Agendat

Taloudellinen tasa-arvo johtaa oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan

Ehdokkaana haluan ajaa ihmisten taloudellista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisempaa verotusta. Tämä tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverotuksen yhdenmukaistamista niin, että näitä tuloja verotetaan saman progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Suurimpien pääomatulojen korkeampi verotus mahdollistaa alempien tuloluokkien tuloverotuksen keventämisen, julkisen talouden velkaantumisen taittamisen ja hyvinvointipalvelujen rahoituksen turvaamisen. Taloudellinen tasa-arvo johtaa oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan.

Lupaan tehdä töitä myös näiden asioiden puolesta eduskunnassa:

  • sosiaaliturvan uudistaminen perustuloon siirtymisen ja verotuksen uudistuksen kautta

  • ilmastotavoitteiden huomioonottaminen kaikessa päätöksenteossa

  • ympäristölle haitallisista yritystuista luopuminen

  • maatalouden ympäristökuorman vähentäminen ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen

  • oppivelvollisuusikärajan nosto 18 vuoden ikään

  • kielikylvyn edistäminen varhaiskasvatuksessa

  • maksuton koulutus

Kuka olen?

Olen 35-vuotias maatalousekonomian opiskelija ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti. Asun Järvenpäässä yhdessä puolisoni ja neljän lapsen kanssa. Olen tällä hetkellä opintovapaalla vartijan työstäni ja viimeistelen maisterin opintojani Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lopputyöni käsittelee maidon tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.

 

Olen toiminut Uudenmaan Vasemmiston varapuheenjohtajana vuodesta 2017 ja vuosina 2015-2016 Järvenpään Vasemmiston puheenjohtajana. Olen Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyritys JATSI Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja kuulun Helsingin seudun maakuntakaavan ohjaustoimikuntaan.

Talousosaaja

Politiikassa tärkein taitoni on talousosaaminen. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä osana maa- ja elintarviketaloutta sekä syventäviä opintoja mikrotalousteoriasta. Seuraan ajankohtaista talouspoliittista keskustelua ja olen perehtynyt erilaisiin talouspoliittisiin linjoihin.

Koulutus

Olen valmistunut maatalous-metsätieteiden kandidaatiksi heinäkuussa 2008. Olen suorittanut maatalouspolitiikan maisteriopintoja Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineenani olen opiskellut maatalouden liiketaloustiedettä, tilastotiedettä, ekonometriaa ja EU-sivuainekokonaisuutta valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Lopputyöni käsittelee maidon tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.

Duunari

Kymmenvuotisen vartijaurani kautta minulla on vahva duunari-identiteetti akateemisen koulutukseni lisäksi. Työelämän realiteetit ovat tulleet tutuksi. Työntekijänä olen käynyt läpi useammat yt-neuvottelut ja työskennellyt viiden vuoden ajan nollatuntisopimuksella.

Ari Alapartanen eduskuntaan 2019 - kansalaiskysely #luodaanyhteys #vaikutetaanyhdessä #Sinäpäätät

© 2019 Ari Alapartanen