top of page

Tukea perheiden arkeen - kotona ja koulussa

472

aripaaasivu.jpg

Panostetaan toimiviin palveluihin ja henkilöstöön

 • Hoitoon pääsyä nopeutettava

 • Kaikki palvelut samalta luukulta, ei enää asiakkaan pompottelua

 • Panostetaan henkilöstön jaksamiseen ja lisäkäsien rekrytointiin

Tukea perheiden arkeen - kotona ja koulussa

 • Parannetaan sosiaalitoimen, terveydenhoidon ja koulujen välistä kommunikointia ja yhteistyötä

 • Perustetaan perhekeskuksia sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi

 • Mielenterveyden ammattilaisia pitää jalkauttaa kouluihin ja oppilaitoksiin. Kouluissa oltava riittävästi psykologin, kuraattorin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita, jotta apua saa matalalla kynnyksellä.

Ihmisten hyvinvointi suuryritysten voittojen edelle

 • Laajamittaisiin ulkoistuksiin vastattava julkista palvelutuotantoa kasvattamalla

 • Ulkoistukset ja yhtiöittämiset johtaneet työehtojen ja palkkojen heikennyksiin

 • Terveydenhuollossa monet yritykset kotiuttaneet voittojaan veroparatiisien kautta

 • Järjestökentän ja osuuskuntien toimijoiden osaaminen tulee tunnistaa ja hyödyntää

 • Mielenterveyspalveluissa lisättävä matalan kynnyksen palveluja ja toteutettava ns. Terapiatakuu

 • Talousarviossa otettava käyttöön sosiaaliset investoinnit

Päätöksenteossa on vahvistettava vastuullisuutta ja demokratiaa

 • Päätösten valmistelu on toteutettava virkavastuulla.

 • Hyvinvointialueelle kuuluvien töiden ja tehtävien ulkoistamisesta on luovuttava.

 • Viranhaltijakuntaa ja heidän asiantuntemustaan tulee vahvistaa ja ylläpitää.

 • Asiantuntemus tulee löytyä omasta viranhaltijakunnasta. Kalliiden konsulttien ja ostopalvelujen käyttämisestä on luovuttava.

 • Pitkäkestoisilla sopimuksilla ei saa heikentää valtuutettujen ja luottamushenkilöiden päätösvaltaa.

 • Palvelujen ostaminen yrittäjiltä tulee olla läpinäkyvää ja tasapuolista.

Vaaliteemat

Kuka olen?

Olen 38-vuotias maatalousekonomian opiskelija, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja vartija. Asun Järvenpäässä yhdessä puolisoni ja viiden lapsen kanssa. Olen Järvenpään Tarkastuslautakunnan jäsen.  Politiikassa tärkein taitoni on talousosaaminen. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä osana maa- ja elintarviketaloutta sekä syventäviä opintoja mikrotalousteoriasta.

Talousosaaja

Politiikassa tärkein taitoni on talousosaaminen. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä osana maa- ja elintarviketaloutta sekä syventäviä opintoja mikrotalousteoriasta. Seuraan ajankohtaista talouspoliittista keskustelua ja olen perehtynyt erilaisiin talouspoliittisiin linjoihin.

Koulutus

Olen valmistunut maatalous-metsätieteiden kandidaatiksi heinäkuussa 2008. Olen suorittanut maatalouspolitiikan maisteriopintoja Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineenani olen opiskellut maatalouden liiketaloustiedettä, tilastotiedettä, ekonometriaa ja EU-sivuainekokonaisuutta valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Lopputyöni käsittelee maidon tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.

Duunari

Kymmenvuotisen vartijaurani kautta minulla on vahva duunari-identiteetti akateemisen koulutukseni lisäksi. Työelämän realiteetit ovat tulleet tutuksi. Työntekijänä olen käynyt läpi useammat yt-neuvottelut ja työskennellyt viiden vuoden ajan nollatuntisopimuksella.

bottom of page